PRINT SEND TIL EN VEN
Overlade Vandværk I/S

Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her

 

Udskiftning af Vandmålere

 
 Vandværket udskifter nu alle vandmålere.
Der bliver foretáget aflæsning af de gamle Målere, samtidig med udskiftningen og aflæsning
pr. 31. december 2009, sker automatisk fra de nye målere via radio signaler.
Der skal derfor i år ikke indsendes nogen aflæsningskort.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Overlade Vandværk:

Formand.
Hermann Haldrup
Mosevang 17, Overlade
9670 Løgstør
Email: hhaldrup@hotmail.com

Kasserer:
Edgar Jensen
Mosevej 2, Overlade
9670 Løgstør
Email: edgar@post5.tele.dk
Telefon:  21426540 / 98678540

Vandværksbestyrer
Dan Stougård Lynge
Bjørnsholmvej 161
9670 Løgstør
Telf. 23455779
Email: danslynge@gmail.com