PRINT SEND TIL EN VEN
Overlade Vandværk I/S

 Takster


Vandpris:           4,00  kr. pr m3
Grøn afgift         7,94kr. pr. m3
Fast afgift           500,- kr. pr. år
Målerleje            250,- kr- pr. år
Rykke gebyr      75,- / 75,-
Lukke og genåbningsgebyr  1250,-
Gebyr for kontrolaflæsning  250,- kr.
Flytteopgørelse   250,- kr.

Alle Priser er incl. moms


Anlægs- og tilslutningsbidrag:
Hovedanlægsbidrag: pr. Ejendom/matr.                                       10000.- kr.
Forsyningsbidrag i byzone pr. ejendom / matr.                             4000.- kr.
Forsyningsbidrag i landzone pr. ejendom / matr.                        28500.- kr. 
Sikledningsbidrag pr. stk                                                                 6500.- kr.  

Alle priser er eksl. moms.

Tilslutnings bidragene skal være betalt inden arbejdet udføres.

 
 

Udskiftning af Vandmålere

 
 Vandværket udskifter nu alle vandmålere.
Der bliver foretáget aflæsning af de gamle Målere, samtidig med udskiftningen og aflæsning
pr. 31. december 2009, sker automatisk fra de nye målere via radio signaler.
Der skal derfor i år ikke indsendes nogen aflæsningskort.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Overlade Vandværk:

Formand.
Hermann Haldrup
Mosevang 17, Overlade
9670 Løgstør
Email: hhaldrup@hotmail.com

Kasserer:
Edgar Jensen
Mosevej 2, Overlade
9670 Løgstør
Email: edgar@post5.tele.dk
Telefon:  21426540 / 98678540

Vandværksbestyrer
Dan Stougård Lynge
Bjørnsholmvej 161
9670 Løgstør
Telf. 23455779
Email: danslynge@gmail.com