PRINT SEND TIL EN VEN
Overlade Vandværk I/S

Overlade Vandværk forsyner 311 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres  automatisk.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. og bliver behandlet i 2 trykfiltre
Vandværket udpumper ca. 50000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet  fra Overlade Vandværk er middelhårdt vand, det vil sige ca.13' dH.
 

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Overlade Vandværk:

Formand.
Hermann Haldrup
Mosevang 17, Overlade
9670 Løgstør
Email: hhaldrup@hotmail.com

Kasserer:
Edgar Jensen
Mosevej 2, Overlade
9670 Løgstør
Email: edgar@post5.tele.dk
Telefon:  21426540 / 98678540

Vandværksbestyrer
Dan Stougård Lynge
Bjørnsholmvej 161
9670 Løgstør
Telf. 23455779
Email: danslynge@gmail.com