PRINT SEND TIL EN VEN
Overlade Vandværk I/S

 Takster


Vandpris:           6,00  kr. pr m3
Grøn afgift         7,94kr. pr. m3
Fast afgift           500,- kr. pr. år
Målerleje            375,- kr- pr. år
Rykke gebyr      75,- / 75,-
Lukke og genåbningsgebyr  1250,-
Gebyr for kontrolaflæsning  250,- kr.
Flytteopgørelse   250,- kr.

Alle Priser er incl. moms


Anlægs- og tilslutningsbidrag:
Hovedanlægsbidrag: pr. Ejendom/matr.                                       10000.- kr.
Forsyningsbidrag i byzone pr. ejendom / matr.                             4000.- kr.
Forsyningsbidrag i landzone pr. ejendom / matr.                        28500.- kr. 
Sikledningsbidrag pr. stk                                                                 6500.- kr.  

Alle priser er eksl. moms.

Tilslutnings bidragene skal være betalt inden arbejdet udføres.

 
 

Udskiftning af Vandmålere

 
 Vandværket har udskiftet alle vandmålere til Kamstrup elektroniske flowmålere.
 Der foretages automatiske Aflæsninger den 30. juni og 31dec. hvert år.  Aflæsninger vedr. flytter anmodninger skal foretages ved fraflytning og indberettes til kassereren.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Overlade Vandværk:

Formand.
Hermann Haldrup
Mosevang 25, Overlade
9670 Løgstør
Email: hhaldrup@hotmail.com
Telf.61728058 / 24288160

Kasserer:
Edgar Jensen
Klokkevej 14Overlade
9670 Løgstør
Email: klokkevej14@gmail.com
Telefon:  21426540  

Vandværksbestyrer
Brian Hald
Bjørnsholmvej 196
9670 Løgstør
Telf.98678297
WWW:overladevvs,dk
Mail:info@overladevvs.dk